Anders Wikström, konstruktion

En av dem som arbetat längst på MittX är Anders Wikström. 2004 började Anders på svets och har sedan dess arbetat med det mesta på MittX. Idag är han konstruktör och erfarenheterna han samlat på sig från företagets olika delar har han stor fördel av i sitt arbete idag.
– Jag vet vad som funkar och inte och vilka begränsningar och möjligheter vi har ute i verkstaden. Det är en väldigt nyttig erfarenhet i min roll som konstruktör.

Dagarna går för Anders ut på att rita och konstruera nya produkter, vidareutveckla och uppdatera tidigare produkter, samt anpassa specialordrar från kunder.
– Det roligaste är att komma på nya saker och arbeta fram nya produkter. Sen är det alltid kul att det man konstruerar blir en fysisk produkt som man själv ser när man är ute och åker. Men framförallt är det roligt att diskutera fram saker med kollegor och komma på olika lösningar.