Stockwik Förvaltning AB förvärvar MittX. Företaget som byggts upp och drivits framgångsrikt av Leif Ångman och Lena Tönners Ångman går nu in i nästa fas med nya vd:n Fredrik Mickelsson.

– Det är en ”perfect match” med Stockwik och Fredrik, säger Lena som slutar på grund av sjukdom och Leif som går i pension.

MittX har sitt ursprung i Ångmans svets som Leif Ångman startade 1995, men verksamheten växte snabbt och 2001 såg MittX dagens ljus och företaget expanderade snabbt i nya större lokaler. 

Tolv år senare togs nästa stora steg i företagets historia då man började utveckla och producera egna produkter anpassade för entreprenad- och lantbruksmaskiner. Det tog inte lång tid innan dessa tog marknaden med storm och 2017 blev Leifs fru Lena Tönners Ångman vd för MittX. Hon blev en viktig spelare i företagets hittills mest expansiva fas då omsättningen nästan dubblerades på tre år.

– Jag känner mig stolt över vad vi åstadkommit med MittX, men nu är tiden den rätta för att gå vidare och då känns det bra att Stockwik förvaltning kommer in som nya ägare, säger Leif Ångman.

Stockwik förvaltning är ett börsnoterat företag som behåller och utvecklar sina företag och med nya vd:n Fredrik Mickelsson som tillträdde tjänsten i maj 2021 är MittX redo att gå in i nästa fas. Fredrik har en gedigen bakgrund med flera chefspositioner där han har ansvarat för såväl personal som försäljning och ekonomi. Fredrik är en hälsing som brinner för småföretagande, vilket har gjort att det präglat en stor del av hans yrkesliv. Nu ser han ljust på framtiden för MittX och vill tillsammans med kollegorna ta företaget in i nästa fas.

– Mitt ledarskap bygger på engagemang, tydlighet och förtroende. Att ge mina kollegor förtroendet och mandat att agera självständigt tror jag är nyckeln till framgång, säger Fredrik Mickelsson, vd på MittX.

Fredrik ser stora möjligheter för MittX, som tillverkar ljusbågar för entreprenad- och lantbruksmaskiner, att kunna växa och expandera på fler geografiska marknader, vilket också är målsättningen. Samtidigt är det av största vikt att vårda och växa, i en gynnsam konjunkturcykel, tillsammans med befintliga kunder.