Positiva vibbar inför 2019

MittX, som tillverkar ljusbågar för entreprenadmaskiner och lantbruksmaskiner, avslutar året på bästa sätt med en stororder på 110 stycken av deras tak- och motviktsbågar.

Under december kommer MittX att förbereda den första leveransen av ordern för att sedan fortsätta leverera resterande bågar under 2019 på avrop.

Sundahls Maskinaffär i Växjö är generalagent för Atlas i Sverige och även de som har gjort beställningen av MittX. De tänker att samtliga grävmaskiner som levereras från dem ska ha en MittX-tak- och motviktsbåge monterad.
– MittX har visat upp produkter som passar våra kunder utmärkt och vi ser att det finns en stor efterfrågan, så vi har sett till att de ingår i Swedish Edition-maskinerna som vi levererar, berättar Kristian Danielsson på Sundahls Maskinaffär i Växjö.

I och med det fortsatt stora intresset för ljusbågarna från MittX blir det ett spännande 2019 och kan innebära en utökning av personalstyrkan.
– Det här är en jättefin order och det är verkligen roligt att få förtroendet att leverera åt Sundahls Maskinaffär. Det blir ju ett lite högre tryck på vår produktion och även om vi är väl förberedda så utesluter vi inte att vi kommer att behöva ta in fler medarbetare framledes, berättar Lena Tönners Ångman, vd på MittX i Färila.